Σελίδα 1 από 1

Κ/ Μ/ Γ ΦL07 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤ' ΕΞ.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 04 Σεπ 2013, 18:25
από master1983
ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα και σε κάθε απόσπασμα να πείτε από ποιο κείμενο είναι. (ήταν 10 αποσπάσματα που άλλα ήταν από το Dies Irae νομίζω και άλλα από το Stabat Mater αλλά δεν θυμάμαι ποια)
2. Θρησκευτικό Δράμα: Να δηλώσετε το περιεχόμενο του όρου στην έκταση που σας δίνετε.
3. α) Μία παράγραφο έδινε από το Dies Irae και ζήταγε το μέτρο.
β) Στον πρώτο στίχο να αναγνωρίσουμε το συντακτικό φαινόμενο και να το κάνουμε δευτερεύουσα πρόταση.
4) Μετάφραση αποσπάσματος από το in taberna
5) Carmina Burana: Να δηλώσετε το περιεχόμενο του όρου στην έκταση που σας δίνετε.
2 μονάδες το κάθε θέμα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 22 Ιούλ 2014, 19:50
από mariapapadop
κανείς θέματα Ιουνίου 2013 ;; έτσι να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι ζητάει.... :thxx: :thxx:

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 22 Ιούλ 2014, 19:58
από Κερέκη
Τα θέματα του Ιουνίου απ' όσο θυμάμαι συνέπιπταν αρκετά με του Σεπτεμβρίου.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 23 Ιούλ 2014, 16:21
από mariapapadop
ευχαριστώ!! να' σαι καλά!

Κ/ Μ/ Γ ΦL07 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤ' ΕΞ.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 15 Ιουν 2015, 19:38
από Sirenita Galactica
ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (Διδάσκων: Δ. Μπενέτος)

Εβαλε για τα ηθικολογικά
2. Μέτρο 2 ερωτήσεις
3. Ενας υποθετικός λόγος για αναγνώριση και μετατροπή στα άλλα είδη
4. Μετάφραση από dieς irae και ludus passionis
5. Ιστορικές φάσεις της sequentia
6. Μια ερώτηση για το mansion
7. Μετατροπή μεσαιωνικών τύπων

(όπως αντεγράφησαν από γνωστό ιστότοπο κοιν. δικτύωσης)

Κ/ Μ/ Γ ΦL07 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤ' ΕΞ.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 15 Ιουν 2015, 20:13
από ΕΡΑΣΜΙΑ
Και μια ερώτηση για τις ηθικολογίες. Να συμπληρώσω.

Κ/ Μ/ Γ ΦL07 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤ' ΕΞ.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 22 Ιουν 2016, 10:44
από Lilly d.
Γειά σας! Μήπως θυμάται κανείς τα θέματα του Σεπτεμβρίου;;; ευχαριστώ εκ των προτέρων! :-)

Κ/ Μ/ Γ ΦL07 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤ' ΕΞ.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Ιουν 2016, 11:05
από cyclops
ΚΦL07Σ Μεσαιωνική Θεωρία και Πράξη
Καθηγητής Διονύσιος Μπενέτος
Στ’ Εξάμηνο
Θέματα Ιουνίου 2016

Ερώτηση 1: Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. Δική σας μετάφραση. Όχι στίχωση.
Απόσπασμα Ι
Stabat mater
5 στροφές διάσπαρτες
Παραθέτω τις 2 στροφές που σχετίζονται με τα ερωτήματα
Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum.
Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.
Απόσπασμα ΙΙ
Dies iræ
6 στροφές διάσπαρτες
Παραθέτω τον στίχο που σχετίζεται με τα ερωτήματα
Quantus tremor est futurus.
Απόσπασμα ΙΙΙ
Tunc ueniat Phariseus, et uocet Iesum
ad cenam:
Rabbi, peto ut mecum hodie velis
manducare.
Iesus respondeat:
Fiat, ut petisti.
Phariseus dicat ad seruum:
Ite cicius,
Preparate sedilia
ad mense conuiuia,
ut sint placencia.
Modo uadat Maria cum Puellis ad
Mercatorem cantando:
Mundi delectatio dulcis est et grata;
Eius conuersatio suavis et ornata.
Mundi sunt delicie, quibus estuare
Volo, nec lasciuiam eius deuitare.

Maria Magdalena:
Heu! uita preterita, uita plena malis;
Fluxus turpitudinis, fons exsicialis.
Heu! quid agam misera, plena
peccatorum,
Que polluta polleo sorde uiciorum.
Angelus dicat sibi:
Dico tibi: gaudium est angelis Dei
super vna paccatrice penitentiam
agente
.
Tunc deponat uestimenta secularia et
induat nigrum pallium, et Amator
recedat, et Diabolus. Maria veniat
ad Mercatorem

Ερώτηση 2: α) Να εντοπιστούν οι μεσαιωνικές λέξεις στο Απόσπασμα ΙΙΙ.
β) Αναλυτική συντακτική ανάλυση στα Αποσπ. Ι & ΙΙ.
Ερώτηση 3: Ποιο είναι το ήθος των προσώπων στο Απόσπ. ΙΙΙ.
Ερώτηση 4: α) Συλλαβισμός και μετρική ανάλυση στο:
Heu! quid agam misera, plena peccatorum,
Que polluta polleo sorde uiciorum.
β) Συλλαβισμός, μετρική ανάλυση και σχολιασμός των μέτρων, ποιο το αισθητικό αποτέλεσμα, στο:
Ite cicius,
Preparate sedilia
ad mense conuiuia,
ut sint placencia.
Ερώτηση 5: Ποια είναι η όψις στην Πράξη 5 του Ludus.
Ερώτηση 6: mansio. Τι σημαίνει και η ετυμολογία της.
Ερώτηση 7: Τι ξέρουμε για τη δεύτερη ιστορική περίοδο των Sequentiae.
Ερώτηση 8: Ποια είναι η πρακτική της δραματικής παρουσίας στη λειτουργική παράδοση της Δύσης.
Ερώτηση 9: Να μεταφερθεί σε πλάγιο λόγο με εκφώνηση περίστασης το υπογραμμισμένο κείμενο από το Απόσπασμα ΙΙΙ.

Κ/ Μ/ Γ ΦL07 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤ' ΕΞ.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 27 Σεπ 2016, 20:08
από ΔημήτρηςΚο
Θέματα Σεπτεμβρίου 2016
Εξεταστης: κ. Μπενέτος

Έδινε μία κόλλα Α4 με τα θέματα και χώρο για απάντηση και τόνιζε να μην ξεφύγουμε από τον χώρο, διότι οτιδήποτε περισσότερο κωβόταν αυτόματα.

1. Να δώσετε δόκιμη ελληνική μετάφραση για τα παρακάτω αποσπάσματα:
Eia, Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.
Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum
ut sibi complaceam.

και

Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura
iudicandi responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus iudicetur.
(1/10)

2. Να περιγράψετε σύντομα το θέμα του πρώτου αποσπάσματος και να δώσετε αντίστοιχες λέξεις μέσα από το κείμενο.

3.
(Αν έχετε κατανοήσει πλήρως το μέτρο όπως περιγράφηκε στις παραδόσεις, έλεγε) Να συλλαβίσετε και να αναλύσετε μετρικά το παρακάτω απόσπασμα καθώς και να πείτε με μία δύο λέξεις που υπάρχει clavis:

Conditor alme siderum,
aeterna lux credentium,
Christe, redemptor omnium,
exaudi preces supplicum.
(1,5/10)

(δεν είναι απόσπασμα από κάποιο κείμενο, απλά ένα παράδειγμα που είχε δώσει μέσα στο αμφιθέατρο.)

4. Να πέιτε τον τίτλο του κάθε έργου, ποιος είναι ο συγγραφέας του και το είδος στο οποίο ανήκουν εν συντομία. (Ονομαστικά ήθελε, τα είχε τοποθετήσει ο ίδιος σε λίστα.)

5. Να μεταφράσετε σε δόκιμα νέα ελληνικά το παρακάτω απόσπασμα: Mundi delectatio dulcis est et grata; eius conversatio suavis et ornata. Mundi sunt delicie, quibus estuare volo, nec lasciviam eius devitare. Pro mundano gaudio vitam terminabo; Bonis temporalibus ego procurabo, variis coloribus illud perornabo.
(1/10)

6. Να μεταφέρετε το υπογραμμισμένο απόσπασμα στον πλάγιο λόγο με την κατάλληλη εξάρτηση όπως προτείνει από το κείμενο.
(1,5/10)

7. Να κλιθεί το nil.
(0,5/10)

8. Nil curans de ceteris corpus procurabo, variis coloribus illud perornabo: Να κλιθεί η συνεκφορά.
(0,5/10)

9. Τι γνωρίζετε για την σχέση του ρωμαϊκού θεάτρου και της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. (Μπορούσαμε να συνεχίσουμε την απάντησή μας και στο υποσέλιδο.)

(Όλα τα θέματα βαθμολογούνταν από 0,5 έως 2. Για όσα θυμάμαι, έχω αναφέρει την βαθμολογία).

Κ/ Μ/ Γ ΦL07 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤ' ΕΞ.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 27 Ιουν 2017, 22:40
από NickSnow
Εξεταστική Ιουνίου 2017
Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Υπεύθυνος Καθηγητής: Διονύσιος Μπενέτος.

Θέμα 1: Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα στο κενό που υπήρχε δίπλα σε κάθε στήλη και να γράψετε πάνω απο κάθε απόσπασμα, σε ποιο έργο ανήκει (Και τα 4 ήταν απο Sequentiae).
Θέμα 2: Να μεταφράσετε τα λόγια των ηθοποιών στο κενό σε κάθε στήλη (Πράξη 21 Ludus Passionis) και να γράψετε αριθμητικά πόσα πρόσωπα συμμετέχουν στην πράξη 21.
Θέμα 3: Να μεταφράσετε δίπλα απο κάθε στήλη τα αποσπάσματα (Carmina Burana ήταν).
Θέμα 4: Συλλαβισμός 3 συλλαβών, πλήρης μετρική ανάλυση, δήλωση του μέτρου δίπλα.
Θέμα 5: Α) Οι 3 ορισμοί των Carmina Burana
B) Τι γνωρίζετε για το quem queritis.
Θέμα 6: Η συμβολή των sequentiae στην στιχουργία και το σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο.
Θέμα 7: Πλάγιος λόγος. Η περίσταση εκφώνησης βγαίνει απο το έργο στο οποιο εντάσσεται το απόσπασμα.
Θέμα 8: Inflammatus, descende: Απαρέμφατα σε όλους τους χρόνους, στη φωνή που βρίσκονται. Να λάβετε υπ'όψιν το Υποκείμενο.

Όλα τα θέματα τα απαντούσαμε πάνω στην κόλλα σε συγκεκριμένο χώρο.
(Πιθανώς να έχω ξεχάσει μια ερώτηση.)

Κ/ Μ/ Γ ΦL07 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤ' ΕΞ.

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 10 Ιούλ 2018, 18:17
από muratti
4 αποσπάσματα από τις sequentiae να τα μεταφράσουμε και να γράψουμε σε ποια sequentia ανήκουν. Απόσπασμα από το ludus να μεταφράσουμε μόνο τις σκηνικές οδηγίες.
Μετρική ανάλυση σε 3 στίχους.
Τους 3 ορισμούς των carmina burana.
Τι γνωρίζετε για το quem queritis.
Ποιες οι επιδράσεις της sequentia στη στιχουργια και στο σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο.
Dux maietatis tremendis, qui salvandos salvat grandi, fons pietatis: να το μεταφέρουμε στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση που προκύπτει απ τις γνώσεις μας πάνω στο κείμενο.