Σελίδα 1 από 1

THEATRE268- ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Β'

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Ιούλ 2020, 18:21
από EFIK7
Καθηγήτρια: Ρεμεδιάκη (Η εξέταση έγινε διαδικτυακά) ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
Επιλέξτε στα έργα του Σοφοκλή ένα παράδειγμα σύγκρουσης νόμου-φύσης (δηλ. ανθρώπινων θεσμών/τάξης και θεϊκών-φυσικών θεσμών/τάξης), κι αναλύστε το, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει το έργο.

-Απαντήσεις που αποτελούν απλή αντιγραφή χωρίων βαθμολογούνται αρνητικά.(2 ώρες)

THEATRE268- ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Β'

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 14 Σεπ 2020, 22:32
από EFIK7
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 . Καθηγήτρια Ρεμεδιάκη. (Διαδικτυακά)
-Ένας βασικός παράγοντας στο έργο του Σοφοκλή είναι ο χρόνος, που διαμορφώνει τις καταστάσεις και τα πρόσωπα με διαφορετικούς κάθε φορά τρόπους. Εντοπίστε ένα παράδειγμα/τρόπο της επίδρασης του χρόνου σε ένα πρόσωπο/ήρωα του Σοφοκλή κι αναλύστε το, παραθέτοντας επίσης τους στίχους στους οποίους γίνεται αναφορά σε αυτή τη διαδικασία.

-Απαντήσεις που αποτελούν εκτεταμένη αντιγραφή, χωρίς εισαγωγικά, βαθμολογούνται αρνητικά.